Prijsvraag (Dutch hams only)

Deze maand wordt de mijlpaal van één miljoen bezoekers bereikt en dat moet gevierd worden!

Wat valt er te winnen?

1. Een Baofeng UV-5R in Camo uitvoering
2. Een analoge universeelmeter

UV-5R Camo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regels:

Voor het winnen van de portofoon dien je in het bezit te zijn van een zendmachtiging en op qrz.com geregistreerd te zijn met een geldig e-mail adres. Alleen dit e-mail adres kan worden gebruikt om de oplossing in te zenden en te corresponderen. Vul eventueel ‘reply to’ in als je een forwarder zoals amsat.org gebruikt. Je woonadres hoeft niet openbaar te zijn.

Mocht je je om principiële redenen niet bij qrz.com geregistreerd hebben, stuur dan een kopie van je machtiging als bijlage mee.

Voor het winnen van de universeelmeter geldt dit allemaal niet. Inzenden kan tot en met zondag 18 januari 2014. E-mail adres: pd0ac _at_ outlook.com of het e-mail adres op qrz.com.

Bij meerdere goede oplossingen wordt er geloot. Ik mocht het niet te moeilijk maken, zo werd mij via PI3UTR op het hart gedrukt. Op een enkele vraag na moet dit voor de doorgewinterde amateur appeltje-eitje zijn. Hieronder de 10 vragen. Laat je niet foppen door instinkers en suggestieve vraagstelling… succes!

De vragen

1. Een 145 MHz zender is ontworpen om optimaal te functioneren bij een belasting van 50Ω. Op deze zender worden achtereenvolgens een 50Ω dummyload, een 1/4λ groundplane en een 5/8λ antenne aangesloten. Ook beide antennes zijn volgens de fabrikant 50Ω. Tijdens metingen blijkt tevens dat alle drie apparaten perfect resonant zijn op de gegeven werkfrequentie.

Met behulp van de universeelmeter wordt de weerstand gemeten van zowel de dummyload als beide antennes. De dummyload meet keurig 50Ω, de 1/4λ groundplane meet oneindig en de 5/8λ golf meet vrijwel kortsluiting. Waarom meet de dummyload 50Ω maar beide antenne’s niet?

2. Een meting aan een met coax gevoede open dipool voor 20 meter laat een SWR van 1:3 zien. Na het inschakelen van de interne tuner geeft de ingebouwde SWR meter van de zend/ontvanger een SWR van 1:1 aan. Hierna wordt in de voedingslijn van de dipool een losse SWR meter opgenomen. We gaan er vanuit dat beide SWR meters geijkt zijn. Welke SWR geeft de externe meter aan?

3. Bij een conventionele transformator bestaat de kern niet uit één stuk maar is deze opgebouwd uit meerdere lagen van elkaar geïsoleerde lamellen. Waarom doet men dit?

4. Een gestabiliseerde voeding meet aan de uitgang 18.7 Volt DC, terwijl het aan te sluiten apparaat maximaal 13,8 Volt mag hebben. Het ontwerp kan niet meer worden aangepast, maar je hebt wel een bak vol met flinke silicium diodes liggen. Kan het probleem daarmee (tijdelijk) worden opgelost en zo ja, hoe?

5. Wat is het nut van onderstaande schakeling in een schakelende voeding?

schakeling

6. Voor een reparatie is een keramische condensator van 100nF vereist. In de onderdelenbak liggen voldoende keramische condensatoren met als opdruk 0.1uF. Wat moet er worden gedaan om de reparatie succesvol af te ronden?

7. Als bij onderstaande schakeling de pulsbreedte wordt gehalveerd, welke spanning wordt dan gemeten over weerstand R1 aan het einde van een puls?

puls8. In een schakeling wordt een 7812, een driebenige spanningsregelaar, toegepast. Wat is het nut van beide condensatoren in onderstaande schakeling?

7800-voorbeeld
9. Een zendamateur is over het algemeen uitsluitend geïnteresseerd in effectief vermogen, maar in folders wordt vaak gesproken over PEP (Peak Envelope Power). Wat is de formule om PEP om te rekenen naar effectief vermogen?

10. Op een oscilloscoop wordt een wisselspanning aangeboden. Welk onderdeel is gebruikt om de bovenste golfvorm in de onderste te veranderen?

Scope

Advertisements